směsi pro pekaře

Kontakt


  Žilinská 2277     U Sirkárny 582
  018 61 Beluša     370 04 České Budějovice
  Slovenská republika     Česká republika
         
  IČO: 31404375     IČ: 62497308
  DIČ: SK2020355029     DIČ: CZ62497308
 
Firma je registovaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
vložka číslo 10942/R
   
Firma je registrována v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 4593
         
Telefóny: +421 908 525 266
  Telefóny: +420 777 663 635 (GSM brána)
  +421 908 082 323
  obchod: +420 777 663 638
Fax: zrušen   sklad: +420 777 663 715
      učtáreň: +420 777 663 639
      kvalita: +420 777 663 642
E-mail: alimpek@alimpek.sk   E-mail: alimpek@alimpek.czRegionálne zastúpenie:

Západné a stredné Slovensko Alimpek s.r.o. tel.: +421 908 525 266
  Beluša tel.: +421 908 082 323
Východné Slovensko PaMipek, s.r.o. tel.: +421 903 526 911
  Ostrovany tel.: +421 948 503 030

 


Technologická podpora:

  Kratěna Tomáš pekársky technológ tel.: +420 739 570 410

2011-2012 © ALIMPEK spol. s r.o.