směsi pro pekaře

Technologická podpora


Technológovia našej firmy majú na starosti nielen poradenstvo týkajúce sa zavádzania nových výrobkov firmy Alimpek do pekárskej výroby, ale i úpravu receptúr súčasných výrobkov podľa požiadaviek zákazníka. Technológovia pomáhajú pri zaškolovaní personálu pekární na výrobu nového pečiva, riešia prípadné problémy pri výrobe, poskytujú informácie a rady z ich odboru.


Služby technológov sú poskytované na predaj výrobkov bezplatne.


Technologická podpora:

  Zbyněk Kotek vedúci pekársky technológ tel.: +420 777 663 643
2011-2012 © ALIMPEK spol. s r.o.